Nabehandeling

Voor het beste lange termijn resultaat is met name het traject van nabehandeling van groot belang. Als de kwaliteit van het kraakbeen eenmaal verbeterd is, is het uiteraard belangrijk deze kwaliteit zo lang mogelijk optimaal te houden. Dit kan door een gespecificeerd bewegingsprogramma te volgen. Dit bewegingsprogramma kan bestaan uit oefentherapie of bijvoorbeeld zwemtherapie. Belangrijk is dat u tijdens dit bewegingsprogramma goede begeleiding krijgt van een fysiotherapeut. Wij zullen u een advies op maat geven over welke therapievorm voor u het beste zal zijn.

Dit nabehandeltraject zal dan ook onder de fysiotherapie vallen wat betekent dat het, wanneer u hiervoor aanvullend verzekerd bent, vergoed zal worden.

Tevens is het aan te raden om na een jaar een korte MBST®-nabehandeling te ondergaan om het resultaat zo lang mogelijk te behouden; de refreshment therapie. Deze behandeling zal bestaan uit 5 behandelingen van een uur en zullen ook op opeenvolgende dagen plaats moeten vinden.