MBST ?

MBST therapie of Magnetische Resonantie Therapie (MRT) is gebaseerd op de werking van MRI dat we kennen vanuit de beeldvormende technieken. Hierbij worden waterstofprotonen gebruikt om energie op te wekken. De vrijgekomen energie wordt bij een MRI door sensors opgevangen en omgezet in foto’s. Bij MBST echter wordt deze energie juist gebruikt voor de therapeutische werking. Dit is onderzocht en ontwikkeld in het instituut voor kernfysica aan de universiteit van Giessen in Duitsland.
Het lichaam bestaat voor 72 % uit water. Waterstofprotonen roteren om hun eigen as op geleide van het aardmagnetisch veld. Door een extern magnetisch veld te gebruiken (MBST) worden deze protonen sneller heen en weer geslingerd waardoor energie opgeladen wordt. Als het magnetisch veld weggehaald wordt, nemen de protonen hun oorspronkelijke staat weer aan en komt er energie vrij. Die vrijgekomen energie wordt gebruikt om het celmetabolisme weer aan te zetten en op die manier het slechte kraakbeen te revitaliseren.
Kort gezegd zorgt de MBST Open Systeem apparatuur ervoor dat er energie wordt opgewekt in de celkernen waardoor nieuwe lichaamseigen kraakbeencellen worden aangemaakt. MBST (Magnetische Resonantie Therapie) is afgeleid van Magnetische Resonantie Beeldvorming (= MRI : Magnetic Resonance Imaging). Beide systemen werken met het fysische verschijnsel van de kernspinresonantie van waterstofprotonen.
Voordat we onze MBST Magnetische Resonantie systemen therapeutisch konden gebruiken, zijn er jaren van onderzoek en ontwikkeling aan vooraf gegaan in nauwe samenwerking met het Instituut voor Kernfysica van de universiteit van Giessen. De waterstof (H+) protonen in de celkernen van het kraakbeen roteren om hun eigen as. Bij de aanwezigheid van een extern magnetisch veld (veroorzaakt door de MBST Open Systeem apparatuur), verandert de stand van de protonen continu waardoor er energie in de celkern ontstaat. Wanneer het extern magnetisch veld weer wordt weggenomen (het MBST Open Systeem apparaat wordt uitgeschakeld), zullen de protonen (celkernen) hun oorspronkelijke vorm weer aannemen en wordt de opgewekte energie afgegeven aan de omgeving. Deze energie zorgt ervoor dat het metabolisme van de cellen wordt aangezet tot de aanmaak van nieuwe cellen; celregeneratie.